Kontakt Search ×

Efektívne riadenie vozového parku

Našim klientom ponúkame konzultácie zamerané na nastavenie Car Policy vo firmách s cieľom zefektívniť a znížiť náklady na vozový park.

Konzultácie sú zamerané na:

  • nastavenie Car Policy vozového parku 
  • správny výber vozidiel s prihliadnutím na nároky a požiadavky klienta
  • analýza nákladov na prevádzku vozidla (vozového parku)
  • zreálnenie PHM vs. spotreba paliva udávaná výrobcom vozidla (tzv. prelitrovanie motora podľa reálnej spotreby v prevádzke)
  • výber motorizácie vs. značka vozidiel s prihliadnutím na emisie a spotrebu paliva (tzv. TCO - Total Cost of Ownership)
  • elektronická kniha jázd vo vozidle (sledovanie nákladov PHM, poskytovanie podrobných informácií o vozovom parku,...)