Kontakt Search ×

Informácia pre vodičov:

pri návšteve servisného strediska (pneuservis) predložte prosím prijímaciemu technikovi Schvaľovaciu kartu pre údržbu vozidla, ktorá je súčasťou Príručky pre vodiča (nachádza sa vo vozidle) a informujte prijímacieho technika, že ste klientom spoločnosti VÚB Operating Leasing, a. s

Elektronická diaľničná známka SR

S platnosťou od 01. 01. 2016 bol spustený nový elektronický systém predaja diaľničných známok, ktorý v plnej miere nahrádza doterajšiu papierovú formu diaľničnej známky/nálepky. 

Touto cestou chceme informovať našich klientov, ktorí majú v rámci kalkulácie na vozidlo aj diaľničné známky, že spoločnosť VÚB Operating Leasing automaticky registrovala vozidlá do elektronického diaľničného systému.

Individuálnu kontrolu registrácie Vášho vozidla je možné skontrolovať   "TU"

Partner pre Českú republiku

 

základné informácie pre potreby schvaľovania opráv - tu

žiadosť o schvaľovacie číslo - online

Kontakt na technické oddelenie operatívneho lízingu: servis@vubol.sk