Kontakt Search ×

Informácia pre vodičov:

pri návšteve servisného strediska (pneuservis) predložte prosím prijímaciemu technikovi Schvaľovaciu kartu pre údržbu vozidla, ktorá je súčasťou Príručky pre vodiča (nachádza sa vo vozidle) a informujte prijímacieho technika, že ste klientom spoločnosti VÚB Leasing, a. s., oddelenia Fleet management

Elektronická diaľničná známka SR

Od 1. 1. 2016 sa používa elektronický systém predaja diaľničných známok, ktorý nahradil formu diaľničnej nálepky. 

Touto cestou chceme informovať našich klientov, ktorí majú v rámci kalkulácie na vozidlo aj diaľničné známky, že spoločnosť VÚB Leasing (Fleet Management) automaticky registrovala vozidlá do elektronického diaľničného systému.

Individuálnu kontrolu registrácie Vášho vozidla je možné skontrolovať   "TU"

Partner pre Českú republiku

 

základné informácie pre potreby schvaľovania opráv - tu

žiadosť o schvaľovacie číslo - online

Kontakt na technické oddelenie operatívneho lízingu: servis@vubleasing.sk