Kontakt Search ×

Žiadosť o odklad splátok z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie COVID-19
podľa § 30b zákona č. 67/2020 Z.z.

Informácie o odklade splátok

Pred podaním žiadosti si prosím pozorne prečítajte a  zvážte nasledovné informácie:

  1. Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky sa odkladá na neskôr.
  2. Odkladá sa počet mesačných splátok uvedených vo Vašej žiadosti o odklad splátok, a to odo dňa potvrdenia odkladu veriteľom vrátane splátky, ktorej splatnosť nastala v lehote nie dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadostio odklad splátok (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky).
  3. Váš úver alebo finančný lízing sa aj po dobu odkladu splátok ďalej úročí. O spôsobe splatenia týchto úrokov sa s Vami veriteľ dohodne, o čom budete informovaní dodatočne.
  4. Ak súčasťou splátky úveru alebo finančného lízingu je aj platba za poistenie, veriteľ vás bude informovať o ďalšom postupe pri jej platbe.
  5. Za tento odklad splátok od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.
  6. Aj, ak je povolený odklad splátok, je možné úver/finančný lízing alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť na podnet dlžníka.

Informácie o žiadateľovi

Osobné údaje


 

Adresa trvalého bydliska a adresa doručenia

 

Kontaktné údaje 

Informácie o úvere a finančnom lízingu


Doba odkladu splátok


 

Skontrolujte si všetky zadané údaje, nesprávne vyplnené žiadosti nebudú spracované.
Nekontaktujte v tejto záležitosti prosím naše kontaktné centrum. Ďakujeme za pochopenie.


Odoslaním tejto žiadosti dôjde k spracovaniu vašich osobných údajov.
Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete TU.