Kontakt Search ×

Žiadosť o odklad splátok z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie COVID-19
podľa § 30b zákona č. 67/2020 Z.z.

Informácie o odklade splátok

Pred podaním žiadosti si prosím pozorne prečítajte a  zvážte nasledovné informácie:

  1. Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky sa odkladá na neskôr.
  2. Odkladá sa počet mesačných splátok uvedených vo Vašej žiadosti o odklad splátok, a to odo dňa potvrdenia odkladu veriteľom vrátane splátky, ktorej splatnosť nastala v lehote nie dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti. Odklad splátok je možný na jeden až tri mesiace, s možnosťou požiadať o ďalší odklad v trvaní max troch mesiacov. Ak prejavíte vôľu požiadať o druhý odklad v trvaní 1 až 3 mesiace hneď pri prvej žiadosti o odklad, vyjdeme Vám v ústrety a môžete priamo v prvej žiadosti požiadať o odklad splátok v trvaní šesť mesiacov. Celková doba odkladu nesmie prekročiť obdobie 6 mesiacov. Určenie dĺžky odkladu je na Vašom rozhodnutí.
  3. Váš úver alebo finančný lízing sa aj po dobu odkladu splátok ďalej úročí. O spôsobe splatenia týchto úrokov sa s Vami veriteľ dohodne, o čom budete informovaní dodatočne.
  4. Ak súčasťou splátky úveru alebo finančného lízingu je aj platba za poistenie, veriteľ vás bude informovať o ďalšom postupe pri jej platbe.
  5. Za tento odklad splátok od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.
  6. Aj, ak je povolený odklad splátok, je možné úver/finančný lízing alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť na podnet dlžníka.

Informácie o žiadateľovi

Osobné údaje


 

Adresa trvalého bydliska a adresa doručenia

 

Kontaktné údaje 

Informácie o úvere a finančnom lízingu


Doba odkladu splátok


 

Skontrolujte si všetky zadané údaje, nesprávne vyplnené žiadosti nebudú spracované.
Nekontaktujte v tejto záležitosti prosím naše kontaktné centrum. Ďakujeme za pochopenie.


Odoslaním tejto žiadosti dôjde k spracovaniu vašich osobných údajov.
Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete TU.