Kontakt Search ×

 

Pripoistenie schopnosti splácať (CPI)

je pripoistenie havarijného poistenia, ktoré klientovi zabezpečí schopnosť splácať splátky financovaného predmetu v prípade neočakávaných udalosti (úplná trvalá/dočasná invalidita spôsobená chorobou alebo úrazom, dlhodobá práceneschopnosť, nedobrovoľná strata zamestnania, strata života), t.j. poisťovňa preberá splácanie splátok za klienta, resp. uhradí nesplatenú časť financovaného predmetu. 

Iné typy poistenia, resp. pripoistenia

podľa špecifických potrieb a požiadaviek klienta zabezpečí VÚB Leasing, a. s.