Kontakt Search ×

 

Predmet spätného lízingu

fotovoltaické elektrárne (FVE) s výkonom od 100 KW - 1MW

 • zariadenie elektrárne (panely, meniče, káble, transformátory, atď.)
 • pozemok
 • projektová dokumentácia
 • príslušné povolenia

bioplynové stanice (BPS)

 • zariadenie BPS (technologická časť)
 • stavba BPS (nehnuteľná časť)
 • pozemok
 • projektová dokumentácia
 • príslušné povolenia

Možnosti spätného lízingu

 • dĺžka lízingu: max. 12 rokov od spustenia prevádzky
 • vstupná splátka: min. 20% z ceny projektu
 • odkupná hodnota po skončení lízingu: 100,-€ bez DPH
 • splácanie
  • mesačne
  • sezónne - len pri FVE
 • poistenie: výhodné poistné sadzby