Kontakt Search ×

Profesijné združenia

Vo VÚB Leasing si vážime svojich klientov a chceme prispôsobovať ponuku produktov a služieb podľa ich špecifických požiadaviek.

Jednou z foriem priblíženia sa klientovi, spolupráce a komunikácie je uzatváranie zmlúv s profesijnými združeniami - komorami a asociáciami.

Záujmom VÚB Leasing je vytvoriť čo najintenzívnejšiu spoluprácu s profesijnými združeniami z hľadiska vzájomnej komunikácie, podpory činnosti, marketingových aktivít a využitia lízingových produktov a služieb ich členmi.

Spolupráca je zameraná tak, aby produkty a služby lízingu boli pre členov profesijných združení čo najdostupnejšie. Z tohto dôvodu sme vytvorili špeciálnu sekciu pre profesijné združenia na stránke VÚB Leasing.

Neustály rozvoj, dôveryhodnosť, spoľahlivosť a čestnosť sú hlavné hodnoty, ktoré chceme naďalej uplatňovať pri uspokojovaní potrieb členov profesijných združení.