Kontakt Search ×

VÚB Leasing má od EIB k dispozícii 20 miliónov eur na investičné zámery

Spoločnosť VÚB Leasing podpísala a načerpala začiatkom augusta 2017 úverovú linku s Európskou investičnou bankou Luxemburg (EIB) na 20 miliónov eur. Finančné prostriedky umožnia klientom investovať so zvýhodnenými podmienkami do regionálneho rozvoja, rozvoja malého a stredného podnikania, podpory životného prostredia či do rozvoja vedomostnej ekonomiky.

Zdroje sú určené pre podniky s nízkou aj vysokou kapitalizáciou a tiež pre verejný sektor. Prostreidky je možné čerpať formou finančného aj operatívneho lízingu alebo úveru. Na poskytnutie zdrojov z tejto úverovej linky musí žiadateľ spĺňať pravidlá stanovené Európskou investičnou bankou.

Hlavným benefitom pre klientov, ktorí využijú financovanie zo zdrojov EIB, je:

  • výhodnejšia úroková sadzba
  • jednoduchá administrácia úveru
  • možnosť kombinovať zdroje EIB s prostriedkami od spoločnosti VÚB Leasing, prípadne s inými zdrojmi (dotácie od Pôdohospodárskej platobnej agentúry – PPA, štrukturálne fondy EÚ).

Podmienky čerpania:

  • pre uplatnenie zvýhodneného financovania platí minimálna dolná hranica 40 tisíc eur a maximálna horná hranica objemu lízingu alebo úveru do výšky 12,5 milióna eur
  • projektové investičné náklady nesmú presiahnuť 25 miliónov eur
  • minimálna doba splatnosti úveru je 2 roky

Investičné úvery zo zdrojov EIB sú určené na podporu regionálneho rozvoja, malého a stredného podnikania či odvetví ako životné prostredie, infraštruktúra, rozvoj vedomostnej ekonomiky a spoločnosti, efektívne využívanie energií, zdravotníctvo a vzdelávanie. Firmy môžu prefinancovať projekty so splatnosťou 3 a 4 roky s fixnou alebo variabilnou sadzbou, napríklad pri výstavbe výrobných hál, zariadení, nákupe technológií, modernizácii vzdelávacích či zdravotných zariadení, ako aj pri ekologických projektoch.