Kontakt Search ×

Kontrolný výkaz DPH

Vážení klienti,

legislatívnou zmenou bol zavedený kontrolný výkaz k  DPH, kde sa uvádzajú všetky daňové doklady.

Aby bol kontrolný výkaz konzistentný, prosíme Vás, aby ste uvádzali údaje nasledovne:

  • Pri splátkach uvedených v splátkovom kalendári je potrebné do kontrolného výkazu uvádzať číslo zmluvy, teda napr. LZC/13/12345.
  • Pre nadfaktúry pri operatívnom lízingu je potrebné do kontrolného výkazu uvádzať originálne číslo faktúry uvedené v prílohe nadfaktúry, t.j. napr. FOS/14/12345.
  • Pri ostatných faktúrach, ktoré nevyplývajú zo splátkového kalendára, sa uvádza originálne číslo faktúry, teda napr. FRU/14/12345.
  • Do kontrolného výkazu sa uvádza Dátum dodania uvedený v splátkovom kalendári.

V tejto súvislosti Vás žiadame o skoré nahlásenie prípadných zmien Vašich údajov, napr. zmena platcu DPH na neplatcu a opačne, zmena IČ DPH, zmena adresy. 

Ďakujeme.

Tím VÚB banky, a. s