Kontakt Search ×

Oddelenie operatívneho lízingu Fleet Management

Pondelok - Piatok:  
08:00 - 17:00

tel.:
+421 (0)2 4855 3662
+421 (0)2 4855 3611

e-mail:
fleet@vubleasing.sk

Produkty operatívneho lízingu

Technické oddelenie / schvaľovanie opráv

Pondelok - Piatok:
07:30 - 17:30

tel.:
421 (0)2 4855 3655
+421 (0)2 4855 3677

e-mail:
servis@vubleasing.sk

NON STOP pomoc na cestách
tel.: +421 (0)2 2051 0806

Poistné udalosti vozidiel operatívneho lízingu

Pondelok - Piatok:
08:00 - 17:00

tel.:
+421 (0)2 4855 3675

e-mail:
makler@vubleasing.sk

Riešenie poistných udalostí