Kontakt Search ×

Spoločnosť VÚB Leasing, a.s. poskytuje svojim klientom komplexné služby poistenia vozidiel.
Súčasťou poistenia vozidiel cez VÚB Leasing, a.s. je aj riešenie poistných udalostí za klienta.

 

ONLINE:   Elektronické nahlasovanie poistných udalosti (len pre vozidlá Operatívneho lízingu)

Povinné prílohy je potrebné poslať na e-mail:   makler@vubleasing.sk   (do e-mail napíšte EČV / ŠPZ)

  • Vodičský preukaz (v PDF)
  • Správa o nehode  (ktorá bola napísaná na mieste nehody v PDF)
  • Policajná správa o nehode (v PDF)

 

Informácie pre vodiča