Kontakt Search ×

Pripoistenie schopnosti splácať (CPI)

je pripoistenie havarijného poistenia, ktoré klientovi zabezpečí schopnosť splácať splátky financovaného predmetu v prípade neočakávaných udalosti (úplná trvalá/dočasná invalidita spôsobená chorobou alebo úrazom, dlhodobá práceneschopnosť, nedobrovoľná strata zamestnania, strata života), t.j. poisťovňa preberá splácanie splátok za klienta, resp. uhradí nesplatenú časť financovaného predmetu. 

Pripoistenie spoluúčasti čelného skla

predmetom poistenia je čelné sklo vozidla. Podmienkou dojednania poistenia je súčasné dojednanie havarijného poistenia. Poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti na vzniknutej škode.

Iné typy poistenia, resp. pripoistenia

podľa špecifických potrieb a požiadaviek klienta zabezpečí VÚB Leasing, a. s.