Kontakt Search ×

Oznámenie škodovej udalosti

*Všetky polia na doplnenie sú povinné. V prípade poľa, ktoré sa netýka vašej poistnej udalosti, doplňte ľubovoľný znak.

Typ nehody

Informácie o nehode

Vozidlo "A" / Vozidlo VÚB Operating Leasing

Miesto pristavenia vozidla na obhliadku:

Informácie o vodičovi vozidla VÚB Operating Leasing / Vodič vozidla "A"

Informácie o spoluúčastníkovi nehody / Vozidlo "B"

- hlásenie poistných udalostí zabezpečuje VÚB Poisťovací maklér (makler@vubleasing.sk).

Kontaktná osoba pre poistnú udalosť (správca vozového parku klienta)

Povinné prílohy, ktoré je potrebné poslať na e-mail: makler@vub.sk

  1. "Vodičský preukaz" vodiča (v PDF)
  2. "Správa o nehode" , ktorá bola napísaná na mieste nehody (v PDF)
  3. "Policajná správa o nehode" (v PDF)

(do textu e-mailu napíšte EČV vozidla a kontakt na vodiča)