Kontakt Search ×

Centrála (sídlo a korešpondenčná adresa)

VÚB Leasing, a. s.

Mlynské nivy 1, P.O. Box 5 

820 05 Bratislava

IČO: 31318045, DIČ: 2020369626, IČ DPH: SK2020369626