Kontakt Search ×

Centrála

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25

Kontaktné centrum                           0850 123 000            leasing@vub.sk
Volanie zo zahraničia                           +421(2)4855 5983
Poistenie, poistné udalosti                 +421(2)4855 3670     makler@vub.sk
Informácie o nových obchodoch                                            leasing_vub@vub.sk
Informácie o splátkach                                                             leasing_splatky@vub.sk
Správa, zmeny a ukončenia zmlúv                                         leasing_sprava@vub.sk
                                                                                                      leasing_bo_korporat@vub.sk