Kontakt Search ×

Centrála

VÚB Leasing, a. s.
Mlynské nivy 1, P.O. Box 5
820 05 Bratislava

Kontaktné centrum                 0850 123 789            info@vubleasing.sk
Volanie zo zahraničia                +421 2 4855 5983
Poistenie, poistné udalosti      +421(2)4855 3670      makler@vubleasing.sk
Informácie o nových obchodoch                                 obchod@vubleasing.sk
Informácie o splátkach                                                  splatky@vubleasing.sk
Správa, zmeny a ukončenia zmlúv                              sprava@vubleasing.sk
Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov  zooou@vubleasing.sk
Sekretariát                                  +421(2)4855 3611     sekretariat@vubleasing.sk

IČO: 31318045, DIČ: 2020369626, IČ DPH: SK2020369626