Kontakt Search ×

O spoločnosti

VÚB Leasing, a.s., je univerzálna lízingová spoločnosť, ktorá je ako 100 % dcérska spoločnosť VÚB banky členom Intesa Sanpaolo, jednej z najdôležitejších finančných skupín v eurozóne. Vďaka svojmu individuálnemu prístupu ku klientovi sme už dlhodobo spoľahlivým obchodným. Okrem stabilného umiestnenia v rámci TOP 5 najaktívnejších hráčov na slovenskom lízingovom trhu patríme medzi najväčšie lízingové spoločnosti na Slovensku.

Poskytujeme komplexné služby v oblasti financovania a sprostredkovania poistenia, šité na mieru podľa osobných požiadaviek a preferencií našich klientov, ktorými môžu byť právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, ako aj fyzické osoby – nepodnikatelia.
Prostredníctvom bohatého produktového portfólia ponúkame naším klientom:

  • komplexné procesy, postupy, služby,
  • kvalitný, rýchly a jednoduchý servisný model obsluhy,
  • individuálny prístup,
  • jednoduché a pohodlné splácanie,
  • odborné poradenstvo v oblasti financovania,
  • dostupnosť v rámci našej celoslovenskej obchodnej siete, ako aj možnosť kontaktovať nás prostredníctvom ktorejkoľvek z retailovej pobočky alebo firemného obchodného centra VÚB banky v rámci celého Slovenska.

Do nášho portfólia patrí finančný lízing, úver, operatívny lízing ako aj komplexná ponuka poistných produktov. V rámci finančného lízingu a úveru umožňujeme našim klientom prefinancovať osobné, úžitkové a nákladné automobily, autobusy, výrobné a technologické zariadenia a nehnuteľnosti. Potrebujete prefinancovať špecifické predmety ako napr. lode, lietadlá, železničné vozidlá, IT techniku a iné? Aj v tomto Vám pomôže VÚB Leasing, a. s. .
Klientom poskytujeme služby operatívneho lízingu a prenájmu osobných automobilov. V škále našich služieb nesmie chýbať sprostredkovanie výhodných poistných produktov a sadzieb šitých na mieru pre našich zákazníkov.
Postavenie najstaršej slovenskej lízingovej spoločnosti s bohatými skúsenosťami nám umožňuje predstaviť sa Vám ako silný, profesionálne zdatný a stabilný partner pre dlhodobú a obojstranne prospešnú spoluprácu.

 História spoločnosti

Spoločnosť VÚB Leasing, a. s. vznikla v roku 1992 pod názvom B.O.F. a. s. . Stala sa vôbec prvou slovenskou spoločnosťou zameranou na služby finančného lízingu. 
Od roku 2001 sa spoločnosť B.O.F., a.s. postupne zlúčila s dcérskymi spoločnosťami B.O.F. Lučenec, a.s., B.O.F. Žilina, a.s., LEASING, a.s. v Banskej Bystrici, Proxima Leasing, a.s. v Dunajskej Strede, VSL – akciová spoločnosť Košice, ZEFIN leasing, a.s. v Michalovciach a s dcérskou spoločnosťou BOFCAR, s.r.o., ktorá poskytovala služby operatívneho lízingu a prenájmu automobilov.
V decembri 2007, po úspešnom zakončení akvizície, sa spoločnosť B.O.F., a.s. stala dcérskou spoločnosťou VÚB banky. Začlenením sa do tejto veľkej skupiny VÚB, spoločnosť získala silného a stabilného partnera pre svoj ďalší úspešný rozvoj. Rok 2008 priniesol jednu z najvýznamnejších zmien v histórii našej spoločnosti. 1. septembra 2008 sa spoločnosť B.O.F., a. s. premenovala na VÚB Leasing, a. s. a predstavila nové logo spoločnosti, vytvorené v duchu novej komunikácie skupiny VÚB. Táto zmena nám prináša možnosť zdokonaľovať kvalitný základ spoločnosti, ktorá už od svojho začiatku má významné postavenie na trhu a poskytuje vysoko kvalitné služby prostredníctvom profesionálneho tímu ľudí. VÚB banka začiatkom februára 2010 odkúpila od Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s. zvyšných 30% akcií VÚB Leasing a stala sa tak jeho 100%-ným vlastníkom.

Vedenie spoločnosti

Predstavenstvo:
Ing. Branislav Kováčik – riaditeľ spoločnosti a predseda predstavenstva
Ing. Marian Bonk – člen predstavenstva
Ing. Ivona Bobkovičová – člen predstavenstva

Dozorná rada:
Ing. Andrej Viceník, MBA
Ing. Miroslav Hanuljak
Antonio Bergalio

Jediným akcionárom spoločnosti VÚB Leasing, a. s. je Všeobecná úverová banka, a.s., ktorá vlastní 100% akcií.
Základné imanie: 16 600 000 €
Založená: 25.2.1991

Naša spoločnosť uznáva princípy etického správania sa v podnikaní. Sme zakladajúcim členom Asociácie lízingových spoločností Slovenskej republiky. K hlavným podmienkam členstva v asociácii patrí rešpektovanie Etického kódexu člena ALS SR.

Okrem princípov etických sa vo svojej činnosti pridržiavame aj princípov otvorenosti, čestnosti a zodpovednosti. Naši predstavitelia sa aktívne podieľali na tvorbe Zjednoteného kódexu pre správu a riadenie podniku, vypracovaného Stredoeurópskym inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy – INEKO, Burzou cenných papierov Bratislava a Úradom pre finančný trh.

Etický kódex VÚB Leasing, a.s.

Etický kódex je záväzný dokument, ktorým VÚB Leasing vysvetľuje svoje hodnoty a má za cieľ primerane usmerňovať správanie jednotlivcov. Hovorí tiež o dôraze na sociálne a environmentálne aspekty, ktoré prispievajú k minimalizácii úverových rizík a rizík týkajúcich sa dodržiavania regulačných opatrení. Prečítať si ho môžete TU. Hlásenia o porušení Etického kódexu je možné zaslať na adresu spoločnosti a na: podnety@vubleasing.sk