Kontakt Search ×

O spoločnosti

VÚB Leasing, a. s., je univerzálna lízingová spoločnosť, ktorá je ako 100 % dcérska spoločnosť VÚB banky členom Intesa Sanpaolo, jednej z najdôležitejších finančných skupín v eurozóne. Vďaka svojmu individuálnemu prístupu ku klientovi sme už dlhodobo spoľahlivým obchodným partnerom. Okrem stabilného umiestnenia v rámci TOP 5 najaktívnejších hráčov na slovenskom lízingovom trhu patríme medzi najväčšie lízingové spoločnosti na Slovensku.

Poskytujeme komplexné služby v oblasti financovania a sprostredkovania poistenia, šité na mieru podľa osobných požiadaviek a preferencií našich klientov, ktorými môžu byť právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, ako aj fyzické osoby – nepodnikatelia.
Prostredníctvom bohatého produktového portfólia ponúkame naším klientom:
komplexné procesy, postupy, služby,
kvalitný, rýchly a jednoduchý servisný model obsluhy,
individuálny prístup,
jednoduché a pohodlné splácanie,
odborné poradenstvo v oblasti financovania,
dostupnosť v rámci našej celoslovenskej obchodnej siete, ako aj možnosť kontaktovať nás prostredníctvom ktorejkoľvek retailovej pobočky alebo firemného obchodného centra VÚB banky v rámci celého Slovenska.

Do nášho portfólia patrí finančný lízing, úver, operatívny lízing ako aj komplexná ponuka poistných produktov.
V rámci finančného lízingu a úveru umožňujeme našim klientom prefinancovať osobné, úžitkové a nákladné automobily, autobusy, výrobné a technologické zariadenia, nehnuteľnosti a špecifické predmety, ako napr. lode, lietadlá, železničné vozidlá, IT techniku a iné.
Klientom poskytujeme služby operatívneho lízingu a prenájmu osobných automobilov.
V škále našich služieb je sprostredkovanie výhodných poistných produktov a sadzieb šitých na mieru pre našich zákazníkov.
Postavenie najstaršej slovenskej lízingovej spoločnosti s bohatými skúsenosťami nám umožňuje predstaviť sa Vám ako silný, profesionálne zdatný a stabilný partner pre dlhodobú a obojstranne prospešnú spoluprácu.

 História spoločnosti

Spoločnosť VÚB Leasing, a. s. vznikla v roku 1991 pod názvom B.O.F. s.r.o. Stala sa vôbec prvou slovenskou spoločnosťou zameranou na služby finančného lízingu. Od 20.1.1992 bola zmena na B.O.F., a.s.
Od roku 2001 sa spoločnosť B.O.F., a.s. postupne zlúčila so svojimi dcérskymi spoločnosťami B.O.F. Lučenec, a.s., B.O.F. Žilina, a.s., LEASING, a.s. v Banskej Bystrici, Proxima Leasing, a.s. v Dunajskej Strede, VSL – akciová spoločnosť Košice, ZEFIN leasing, a.s. v Michalovciach a s dcérskou spoločnosťou BOFCAR, s.r.o., ktorá poskytovala služby operatívneho lízingu a prenájmu automobilov.
V decembri 2007, po úspešnom zakončení akvizície, sa spoločnosť B.O.F., a.s. stala dcérskou spoločnosťou VÚB banky. Začlenením sa do skupiny VÚB, spoločnosť získala silného a stabilného partnera pre svoj ďalší úspešný rozvoj. 1.9.2008 sa spoločnosť B.O.F., a.s. premenovala na VÚB Leasing, a. s. a predstavila nové logo spoločnosti, vytvorené v duchu komunikácie skupiny VÚB. Tieto zmeny priniesli možnosť zdokonaľovať kvalitný základ spoločnosti, ktorá už od svojho začiatku má významné postavenie na trhu a poskytuje vysoko kvalitné služby prostredníctvom profesionálneho tímu ľudí. VÚB banka začiatkom februára 2010 odkúpila od Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s. zvyšných 30% akcií spoločnosti VÚB Leasing a stala sa tak jej 100%-ným vlastníkom.
1.1.2012 sa spoločnosť VÚB Leasing zlúčila s dcérskou spoločnosťou VÚB poisťovací maklér s. r. o.
1.1.2018 bola spoločnosť VÚB Leasing zlúčená s časťou spoločnosti Consumer Finance Holding, dcérskou spoločnosťou VÚB.

Vedenie spoločnosti

Predstavenstvo:
Ing. Ivona Bobkovičová – predseda predstavenstva
Ing. Marian Bonk – člen predstavenstva

Dozorná rada:
Ing. Andrej Viceník, MBA
Ing. Miroslav Hanuljak
Antonio Bergalio

Jediným akcionárom spoločnosti VÚB Leasing, a. s. je Všeobecná úverová banka, a.s., ktorá vlastní 100% akcií.
Základné imanie: 46 600 000 €
Založená: 25.2.1991

Naša spoločnosť uznáva princípy etického správania sa v podnikaní. Sme zakladajúcim členom Asociácie lízingových spoločností Slovenskej republiky. K hlavným podmienkam členstva v asociácii patrí rešpektovanie Etického kódexu člena ALS SR.

Okrem princípov etických sa vo svojej činnosti pridržiavame aj princípov otvorenosti, čestnosti a zodpovednosti. Naši predstavitelia sa aktívne podieľali na tvorbe Zjednoteného kódexu pre správu a riadenie podniku, vypracovaného Stredoeurópskym inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy – INEKO, Burzou cenných papierov Bratislava a Úradom pre finančný trh.

Etický kódex VÚB Leasing, a. s.

Etický kódex je záväzný dokument, ktorým VÚB Leasing vysvetľuje svoje hodnoty a má za cieľ primerane usmerňovať správanie jednotlivcov. Hovorí tiež o dôraze na sociálne a environmentálne aspekty, ktoré prispievajú k minimalizácii úverových rizík a rizík týkajúcich sa dodržiavania regulačných opatrení. Prečítať si ho môžete TU. Hlásenia o porušení Etického kódexu je možné zaslať na adresu spoločnosti a na: podnety@vubleasing.sk