Kontakt Search ×

O spoločnosti

VÚB Operating Leasing, a.s., je spoločnosť poskytujúca služby operatívneho lízingu, ktorá je ako 100 % dcérska spoločnosť VÚB banky členom Intesa Sanpaolo, jednej z najdôležitejších finančných skupín v eurozóne.

Poskytujeme komplexné služby operatívneho lízingu, šité na mieru podľa osobných požiadaviek a preferencií našich klientov, ktorými môžu byť právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, ako aj fyzické osoby – nepodnikatelia.

Naším klientom ponúkame:

  • komplexné procesy, postupy, služby,
  • kvalitný, rýchly a jednoduchý servisný model obsluhy,
  • individuálny prístup,
  • jednoduché a pohodlné splácanie,
  • odborné poradenstvo v oblasti operatívneho lízingu,
  • dostupnosť v rámci našej celoslovenskej obchodnej siete,
  • ako aj možnosť kontaktovať nás prostredníctvom ktorejkoľvek retailovej pobočky alebo firemného obchodného centra VÚB banky v rámci celého Slovenska.

 História spoločnosti

Spoločnosť VÚB Operating Leasing, a.s. vznikla v roku 2021 za účelom prevzatia a ďalšieho rozvoja portfólia operatívneho lízingu po spoločnosti VÚB Leasing, a. s., ktorá sa od 1.1.2022 integrovala do materskej spoločnosti VÚB banky.

Účelom integrácie spoločnosti VÚB Leasing do materskej spoločnosti bol rozvoj a zefektívnenie činností a služieb poskytovaných zo strany VÚB Leasing, a.s.. Nakoľko z legislatívnych dôvod nemohli byť súčasťou integrácie služby operatívneho lízingu, tieto boli prenesené na spoločnosť VÚB Operating Leasing, a.s..

Počnúc dňom 1.1.2022 sa spoločnosť VÚB Operating Leasing, a.s. stala právnym nástupcom spoločnosti VÚB Leasing, a. s. vo všetkých právnych vzťahoch týkajúcich sa operatívneho lízing.

Vedenie spoločnosti

Predstavenstvo:
Ing. Ivona Bobkovičová – predseda predstavenstva
Ing. Marian Bonk – člen predstavenstva
Branislav Riška, MBA – člen predstavenstva

Dozorná rada:
Ing. Andrej Viceník, MBA
Ing. Darina Kmeťová
Ing. Štefan Barna
Roberto Vercelli

Jediným akcionárom spoločnosti VÚB Operating Leasing, a. s. je Všeobecná úverová banka, a.s., ktorá vlastní 100% akcií.

Základné imanie: 25 000 €
Vznik spoločnosti: 30.9.2021