Kontakt Search ×

VÚB Operating Leasing, a.s. 

Mlynské nivy 1 , 820 05 Bratislava 25
IČO: 54108128
DIČ: 2121575269
IČ DPH: SK2121575269
IBAN: SK3402000000004486051358
SWIFT: SUBASKBX
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 7300/B

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov             zooou@vubol.sk

Kontaktné centrum

Infolinka 

E-mail

 

0850 123 789     

info@vubol.sk