Kontakt Search ×

Ak hľadáte partnera pre financovanie dopravnej techniky, ste na správnom mieste. Náš profesionálny tím Vám poradí, ako sa správne rozhodnúť. 

Čo je operatívny lízing?

Operatívny lízing je určený pre podnikateľské subjekty a ide o prenájom hmotného majetku, t. j. strojov a zariadení, poľnohospodárskej techniky (oboje neevidované v dopravnej evidencii), technológií a kancelárskych zariadení na dobu dohodnutú s klientom. Počas doby trvania zmluvy o operatívnom lízingu je prenájom predmetu realizovaný bez poskytovania akýchkoľvek služieb k predmetu lízingu. Klient je povinný na údržbu predmetu používať služby autorizovaného dodávateľa predmetu lízingu a tieto náklady nie sú zahrnuté v lízingových splátkach, tieto náklady platí klient priamo dodávateľovi služieb.

Predmet financovania

 • hmotný investičný majetok – predmety zaradené do evidencie vozidiel

Ktoré doklady potrebujete k uzatvoreniu Zmluvy o Operatívnom lízingu bez služieb?

Fyzická osoba podnikateľ:

 • žiadosť o financovanie
 • kópia občianskeho preukazu majiteľa/ov
 • kópia platného výpisu zo ŽR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania
 • informácia o DIČ a IČ DPH
 • prvá strana výpisu z účtu za posledný 1 mesiac
 • kópia potvrdeného daňového priznania za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia
 • účtovná závierka za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia

Právnická osoba:

 • žiadosť o financovanie
 • kópia občianskeho preukazu konateľa/ov
 • kópia platného výpisu zo OR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania
 • informácia o DIČ a IČ DPH
 • prvá strana výpisu z účtu za posledný 1 mesiac
 • kópia potvrdeného daňového priznania za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia
 • účtovná závierka za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia

Výhody operatívneho lízingu bez služieb

 • vek predmetu
 • počet motohodín, prípadne iná forma určujúca stav opotrebenia
 • technický stav
 • fotodokumentácia a presná technická špecifikácia celého predmetu aj samostatných častí