Kontakt Search ×

Ak hľadáte partnera pre financovanie dopravnej techniky, ste na správnom mieste. Náš profesionálny tím Vám poradí, ako sa správne rozhodnúť. 

Čo je finančný lízing?

Finančný lízing je dlhodobý zmluvný vzťah (zmluva o prenájme s následnou kúpou veci) uzatváraný na dobu určitú, pri ktorom vlastník (prenajímateľ) prenajíma základný prostriedok (predmet lízingu) nájomcovi za odmenu (lízingové splátky). Zmluva zahŕňa ustanovenie o prechode vlastníctva predmetu lízingu po skončení prenájmu na nájomcu.

Predmet financovania

 • nákladné vozidlá, ťahače, prívesy
 • lode, lietadlá, železničné vozidlá
 • ostatné

Možnosti finančného lízingu

Dĺžka lízingu 29 - 60 mesiacov
Vstupná splátka 15 % - 80 % , resp. individuálne posúdenie
Odkupná hodnota 100,- € bez DPH
Spracovateľský poplatok v závislosti od požadovaného produktu

Ktoré doklady potrebujete k uzatvoreniu Lízingovej zmluvy?

Fyzické osoby - podnikatelia

 • žiadosť o financovanie
 • kópia občianskeho preukazu/pasu majiteľa/ov
 • kópia aktuálne platného výpisu zo ŽR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania
 • informácia o DIČ a IČ DPH
 • prvá strana výpisu z účtu za posledný 1 mesiac
 • kópia potvrdeného daňového priznania za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia
 • účtovná závierka za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia

Právnické osoby

 • žiadosť o financovanie
 • kópia občianskeho preukazu/pasu konateľa/ov, resp. osôb oprávnených konať v mene právnickej osoby
 • kópia aktuálne platného výpisu zo OR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania
 • informácia o DIČ a IČ DPH
 • prvá strana výpisu z účtu za posledný 1 mesiac
 • kópia potvrdeného daňového priznania za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia
 • účtovná závierka za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia

Rozhodujúce faktory pre určenie ceny použitého predmetu

 • vek predmetu
 • počet motohodín, prípadne iná forma určujúca stav opotrebenia
 • technický stav
 • fotodokumentácia a presná technická špecifikácia celého predmetu aj samostatných častí

Čo je úver?

Úver je komfortný spôsob získania finančných prostriedkov. Ak je pre vás dôležité byť majiteľom predmetu financovania okamžite, odporúčame práve úver od nás. Úver je vhodný pre podnikateľov aj firmy.

Predmet financovania

 

 • nákladné vozidlá, ťahače, prívesy
 • lode, lietadlá, železničné vozidlá
 • ostatné

Možnosti úveru

Dĺžka lízingu 6 - 60 mesiacov
Vstupná splátka 15 % - 80 % , resp. individuálne posúdenie
Odkupná hodnota  0,- € bez DPH
Spracovateľský poplatok v závislosti od požadovaného produktu

Doklady potrebné k uzatvoreniu Zmluvy o úvere

Fyzické osoby - podnikatelia

 • žiadosť o financovanie
 • kópia občianskeho preukazu/pasu majiteľa/ov
 • kópia aktuálne platného výpisu zo ŽR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania
 • osvedčenie o DIČ a IČ DPH
 • prvá strana výpisu z účtu za posledný 1 mesiac
 • kópia potvrdeného daňového priznania za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia
 • účtovná závierka za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia

Právnické osoby

 • žiadosť o financovanie
 • kópia občianskeho preukazu/pasu konateľa/ov, resp. osôb oprávnených konať v mene právnickej osoby
 • kópia aktuálne platného výpisu zo OR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania
 • osvedčenie o DIČ a IČ DPH
 • prvá strana výpisu z účtu za posledný 1 mesiac
 • kópia potvrdeného daňového priznania za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia
 • účtovná závierka za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia

Podmienky financovania nájdete tu.

Čo je operatívny lízing?

Operatívny lízing je určený pre podnikateľské subjekty a ide o prenájom hmotného majetku, t. j. strojov a zariadení, poľnohospodárskej techniky (oboje neevidované v dopravnej evidencii), technológií a kancelárskych zariadení na dobu dohodnutú s klientom. Počas doby trvania zmluvy o operatívnom lízingu je prenájom predmetu realizovaný bez poskytovania akýchkoľvek služieb k predmetu lízingu. Klient je povinný na údržbu predmetu používať služby autorizovaného dodávateľa predmetu lízingu a tieto náklady nie sú zahrnuté v lízingových splátkach, tieto náklady platí klient priamo dodávateľovi služieb.

Predmet financovania

 • hmotný investičný majetok – predmety zaradené do evidencie vozidiel

Ktoré doklady potrebujete k uzatvoreniu Zmluvy o Operatívnom lízingu bez služieb?

Fyzická osoba podnikateľ:

 • žiadosť o financovanie
 • kópia občianskeho preukazu majiteľa/ov
 • kópia platného výpisu zo ŽR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania
 • informácia o DIČ a IČ DPH
 • prvá strana výpisu z účtu za posledný 1 mesiac
 • kópia potvrdeného daňového priznania za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia
 • účtovná závierka za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia

Právnická osoba:

 • žiadosť o financovanie
 • kópia občianskeho preukazu konateľa/ov
 • kópia platného výpisu zo OR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania
 • informácia o DIČ a IČ DPH
 • prvá strana výpisu z účtu za posledný 1 mesiac
 • kópia potvrdeného daňového priznania za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia
 • účtovná závierka za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia

Výhody operatívneho lízingu bez služieb

 • vek predmetu
 • počet motohodín, prípadne iná forma určujúca stav opotrebenia
 • technický stav
 • fotodokumentácia a presná technická špecifikácia celého predmetu aj samostatných častí