Kontakt Search ×

Hľadáte najlepšiu možnosť ako financovať kúpu nového auta?

Radi vám predstavíme dostupné možnosti a poradíme, ktorá forma financovania je pre vás najvhodnejšia. Pomôžeme vám s nastavením výšky splátok, typom splácania aj poistením.

Vďaka našim komplexným službám vám pripravíme riešenie šité na mieru.

Čo je finančný lízing?

Finančný lízing je dlhodobý zmluvný vzťah (zmluva o prenájme s následnou kúpou veci) uzatváraný na dobu určitú, pri ktorom vlastník (prenajímateľ) prenajíma základný prostriedok (predmet lízingu) nájomcovi za odmenu (lízingové splátky). Zmluva zahŕňa ustanovenie o prechode vlastníctva predmetu lízingu po skončení prenájmu na nájomcu.

Aké vozidlá vám prefinancujeme?

Nové vozidlá:

 • prefinancujeme vami požadovanú značku vozidla,
 • poskytneme vám poistenie v splátkach (výhodné poistné sadzby KASKO, PZP, GAP, čelné sklo).

Jazdené vozidlá:

 • prefinancujeme vozidlá, ktorých vek pri žiadosti o financovanie nepresahuje 5 rokov a 11 mesiacov od dátumu prvej evidencie v technickom preukaze a zároveň počet kilometrov nepresiahol 160 000 km, v prípade úžitkových automobilov 180 000 km,
 • poskytneme vám poistenie v splátkach (výhodné poistné sadzby KASKO, PZP, GAP, čelné sklo).

Možnosti finančného lízingu

Dĺžka lízingu 29 - 60 mesiacov
Vstupná splátka 15 % - 80 % , resp. individuálne posúdenie
Odkupná hodnota 35,- € bez DPH
Spracovateľský poplatok závisí od požadovaného produktu

Ktoré doklady potrebujete k uzatvoreniu Lízingovej zmluvy?

Fyzická osoba, spotrebiteľ:

 • žiadosť o financovanie,
 • kópia občianskeho preukazu/pasu,
 • potvrdenie o príjme/dôchodku, nie však staršie ako 3 mesiace,
 • komplentý výpis z účtu za posledné 3 mesiace s preukázateľnou výškou príjmu a s väčšinou výdavkov domácnosti.

Fyzická osoba, podnikateľ:

 • žiadosť o financovanie,
 • kópia občianskeho preukazu/pasu majiteľa/ov,
 • kópia aktuálne platného výpisu zo ŽR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania,
 •  DIČ a IČ DPH,
 • prvá strana výpisu z účtu za posledný mesiac,
 • kópia potvrdeného daňového priznania za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia,
 • účtovná závierka za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia.

Právnická osoba:

 • žiadosť o financovanie,
 • kópia občianskeho preukazu/pasu konateľa/ov, resp. osôb oprávnených konať v mene právnickej osoby,
 • kópia aktuálne platného výpisu zo OR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania,
 •  DIČ a IČ DPH,
 • prvá strana výpisu z účtu za posledný mesiac,
 • kópia potvrdeného daňového priznania za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia,
 • účtovná závierka za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia.

Podmienky financovania

Úplné podmienky financovania nájdete v týchto prílohách: podmienky pre spotrebiteľa a podmienky pre podnikateľa.

 

Spätný lízing

✓   doklad potvrdzujúci nadobudnutie vozidla (faktúra, kúpno-predajná zmluva),

✓   ostatné podmienky platné pre finančný lízing.

Čo je úver?

Úver je komfortný spôsob získania finančných prostriedkov. Ak je pre vás dôležité byť majiteľom predmetu financovania okamžite, odporúčame práve úver od nás. Úver je vhodný pre podnikateľov aj firmy.

Aké vozidlá vám prefinancujeme?

 Nové vozidlá:

 • prefinancujeme vami požadovanú značku vozidla,
 • ponúkame vám aj neštandardné úverové produkty (polovice, tretiny, štvrtiny),
 • poskytujeme poistenie v splátkach (výhodné poistné sadzby KASKO, PZP, GAP, čelné sklo a iné).

Jazdené vozidlá:   

 • prefinancujeme vozidlá, ktorých vek pri žiadosti o financovanie nepresahuje 5 rokov a 11 mesiacov od dátumu prvej evidencie v technickom preukaze a zároveň počet kilometrov nepresiahol 160 000 km, v prípade úžitkových automobilov 180 000 km,
 • ponúkame vám aj neštandardné úverové produkty (polovice, tretiny),
 • poskytneme vám poistenie v splátkach (výhodné poistné sadzby KASKO, PZP, GAP, čelné sklo).

Možnosti úveru

Dĺžka lízingu 6 - 60 mesiacov
Vstupná splátka 15 % - 70 % , resp. individuálne posúdenie
Odkupná hodnota 0,- € bez DPH

Ktoré doklady potrebujete k uzatvoreniu Zmluvy o úvere?

Fyzická osoba, podnikateľ:

 • žiadosť o financovanie,
 • kópia občianskeho preukazu/pasu majiteľa/ov,
 • kópia aktuálne platného výpisu zo ŽR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania,
 • DIČ a IČ DPH,
 • prvá strana výpisu z účtu za posledný mesiac,
 • kópia potvrdeného daňového priznania za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia,
 • účtovná závierka za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia.

Právnická osoba:

 • žiadosť o financovanie,
 • kópia občianskeho preukazu/pasu konateľa/ov, resp. osôb oprávnených konať v mene právnickej osoby,
 • kópia aktuálne platného výpisu zo OR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania,
 • DIČ a IČ DPH,
 • prvá strana výpisu z účtu za posledný mesiac,
 • kópia potvrdeného daňového priznania za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia,
 • účtovná závierka za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia.

Úplné podmienky financovania nájdete tu.

Čo je operatívny lízing?

Operatívny lízing je moderná forma financovania. Najväčšou výhodou je nulová vstupná investícia. Pri operatívnom lízingu platíte len mesačnú splátku, súčasťou ktorej sú aj komplexné služby ako napríklad poistenie, servisné služby vrátane pneuservisu, asistenčné služby, poskytnutie náhradného vozidla a iné.

 

Tento produkt je vhodný ako pre fyzické osoby, tak aj pre firmy.

Aké vozidlá vám prefinancujeme?

 • prefinancujeme vám nové motorové vozidlá s oficiálnym zastúpením na Slovensku,
 • v rámci financovania využívate komplexné služby operatívneho lízingu vrátane poistenia v splátkach (výhodné poistné sadzby KASKO, PZP, GAP, čelné sklo a iné).

Poskytujeme kalkulácie týchto operatívnych lízingov:

 • uzavretá kalkulácia,
 • čiastočne uzavretá kalkulácia,
 • otvorená kalkulácia,
 • správa vozového parku,
 • spätný operatívny lízing.

Aké sú možnosti a výhody operatívneho lízingu?

Jednoduchá cesta k novému vozidlu

 • stačí si vybrať značku a model vozidla

Bez vstupnej splátky

 • nepotrebujete mať vlastné finančné prostriedky na úhradu vstupnej splátky (akontácie)

Bezstarostná jazda

 • uhrádzate len pravidelnú mesačnú splátku a tankujete. O všetko ostatné sa postaráme my

Všetko v rámci jednej splátky

 • prihlásenie vozidla
 • zvýhodnené sadzby KASKO a PZP
 • riešenie poistných udalostí za vás
 • pneuservis (nákup, výmena a uskladnenie pneumatík)
 • servis vozidla
 • asistenčné služby (napr. pri poruche vozidla)
 • bezplatná mobilná aplikácia VÚB Leasing Assistance
 • call centrum

Stále nové vozidlo

 • po skončení doby vyberáte z nasledujúcich možností:
  • voczidlo vám vymeníme za nové,
  • odkúpite vozidlo za zvýhodnenú cenu v hotovosti, alebo prostredníctvom finančného lízingu,
  • vozidlo nám bezplatne vrátite. 

Ktoré doklady potrebujete k uzatvoreniu Lízingovej zmluvy?
 

Fyzická osoba, spotrebiteľ:
 

 • žiadosť o Operatívny lízing so službami pre fyzické osoby nepodnikateľov,
 • udelenie súhlasu v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľov,
 • kópia občianskeho preukazu/pasu,
 • potvrdenie o príjme/dôchodku,
 • komplentý výpis z účtu za posledné 3 mesiace s preukázateľnou výškou príjmu a s väčšinou výdavkov domácnosti.

Fyzická osoba - podnikateľ:

 • žiadosť o Operatívny lízing so službami pre fyzické osoby podnikateľov,
 • kópia občianskeho preukazu majiteľa/ov,
 • kópia platného výpisu zo ŽR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania,
 • DIČ a IČ DPH,
 • prvá strana výpisu z účtu za posledný mesiac,
 • kópia potvrdeného daňového priznania za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia,
 • účtovná závierka za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia.

Právnická osoba:

 • žiadosť o Operatívny lízing so službami pre podnikateľov,
 • kópia občianskeho preukazu konateľa/ov,
 • kópia platného výpisu zo OR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania,
 •  DIČ a IČ DPH,
 • prvá strana výpisu z účtu za posledný mesiac,
 • kópia potvrdeného daňového priznania za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia,
 • účtovná závierka za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia.

Podmienky financovania vám radi poskytneme e-mailom: fleet@vubleasing.sk