Kontakt Search ×

Hľadáte najlepšiu možnosť ako financovať kúpu nového auta?

Radi vám predstavíme dostupné možnosti a poradíme, ktorá forma financovania je pre vás najvhodnejšia. Pomôžeme vám s nastavením výšky splátok, typom splácania aj poistením.

Vďaka našim komplexným službám vám pripravíme riešenie šité na mieru.

Čo je finančný lízing?

Finančný lízing je dlhodobý zmluvný vzťah (zmluva o prenájme s následnou kúpou veci) uzatváraný na dobu určitú, pri ktorom vlastník (prenajímateľ) prenajíma základný prostriedok (predmet lízingu) nájomcovi za odmenu (lízingové splátky). Zmluva zahŕňa ustanovenie o prechode vlastníctva predmetu lízingu po skončení prenájmu na nájomcu.

Aké vozidlá vám prefinancujeme?

Nové vozidlá:

 • prefinancujeme vami požadovanú značku vozidla,
 • poskytneme vám poistenie v splátkach (výhodné poistné sadzby KASKO, PZP, GAP, čelné sklo).

Jazdené vozidlá:

 • prefinancujeme vozidlá, ktorých vek pri žiadosti o financovanie nepresahuje 6 rokov od dátumu prvej evidencie v technickom preukaze a zároveň počet kilometrov nepresiahol 220 000 km
 • poskytneme vám poistenie v splátkach (výhodné poistné sadzby KASKO, PZP, GAP, čelné sklo).

Možnosti finančného lízingu

Dĺžka lízingu 29 - 84 mesiacov
Vstupná splátka 15 % - 70 % , resp. individuálne posúdenie
Odkupná hodnota 35,- € bez DPH
Spracovateľský poplatok závisí od požadovaného produktu

Ktoré doklady potrebujete k uzatvoreniu Lízingovej zmluvy?

Fyzická osoba, spotrebiteľ:

 • žiadosť o financovanie,
 • kópia občianskeho preukazu/pasu (pri osobách zo zahraničia je to povolenie na pobyt / pobytový preukaz a cestovný pas),
 • potvrdenie o príjme/dôchodku, len v prípade, ak príjmy žiadateľa nie sú overiteľné v sociálnej poisťovni,
 • kompletný výpis z účtu za posledné 3 mesiace s preukázateľnou výškou príjmu a s väčšinou výdavkov domácnosti, len v prípade, ak príjmy žiadateľa nie sú overiteľné v sociálnej poisťovni.

Fyzická osoba, podnikateľ:

 • žiadosť o financovanie,
 • kópia občianskeho preukazu/pasu majiteľa/ov (pri osobách zo zahraničia je to povolenie na pobyt / pobytový preukaz a cestovný pas),
 • kópia aktuálne platného výpisu zo ŽR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania,
 • iné oprávnenie na vykonávanie činnosti, ak je vydané príslušným úradom (napr. licencia, členstvo v komore a pod.),
 • informácia o DIČ  a  IČ DPH,
 • účtovná závierka (Súvaha a Výkaz ziskov a strát) z Registra ÚZ, za posledné účtovné obdobie.

Právnická osoba:

 • žiadosť o financovanie,
 • kópia občianskeho preukazu/pasu konateľa/ov, resp. osôb oprávnených konať v mene právnickej osoby,
 • kópia aktuálne platného výpisu zo OR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania,
 • informácia o DIČ a IČ DPH,
 • účtovná závierka (Súvaha a Výkaz ziskov a strát) za posledné účtovné obdobie, z Registra ÚZ.

Podmienky financovania

Všeobecné zmluvné podmienky financovania sú pre podnikateľov prílohou lízingovej zmluvy, v prípade záujmu sú vopred k nahliadnutiu na pobočkách VÚB banky.

Spätný lízing

✓   doklad potvrdzujúci nadobudnutie vozidla (faktúra, kúpno-predajná zmluva),

✓   ostatné podmienky platné pre finančný lízing.

Čo je úver?

Úver je komfortný spôsob získania finančných prostriedkov. Ak je pre vás dôležité byť majiteľom predmetu financovania okamžite, odporúčame práve úver od nás. Úver je vhodný pre podnikateľov aj firmy.

Aké vozidlá vám prefinancujeme?

 Nové vozidlá:

 • prefinancujeme vami požadovanú značku vozidla,
 • ponúkame vám aj neštandardné úverové produkty (polovice, tretiny, štvrtiny),
 • poskytujeme poistenie v splátkach (výhodné poistné sadzby KASKO, PZP, GAP, čelné sklo a iné).

Jazdené vozidlá:   

 • prefinancujeme vozidlá, ktorých vek pri žiadosti o financovanie nepresahuje 6 rokov od dátumu prvej evidencie v technickom preukaze a zároveň počet kilometrov nepresiahol 220 000 km,
 • ponúkame vám aj neštandardné úverové produkty (polovice, tretiny),
 • poskytneme vám poistenie v splátkach (výhodné poistné sadzby KASKO, PZP, GAP, čelné sklo).

Možnosti úveru

Dĺžka lízingu 6 - 84 mesiacov
Vstupná splátka 15 % - 70 % , resp. individuálne posúdenie
Odkupná hodnota 0,- € bez DPH

Ktoré doklady potrebujete k uzatvoreniu Zmluvy o úvere?

Fyzická osoba, podnikateľ:

 • žiadosť o financovanie,
 • kópia občianskeho preukazu/pasu majiteľa/ov (pri osobách so zahraničia je to povolenie na pobyt/pobytový preukaz a cestovný pas),
 • kópia aktuálne platného výpisu zo ŽR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania,

 • iné oprávnenie na vykonávanie činnosti, ak je vydané príslušným úradom (napr. licencia, členstvo v komore a pod.),

 • informácia o DIČ a o IČ DPH,

 • daňové priznanie za posledné účtovné obdobie a účtovnú závierku za požadované účtovné obdobie, ak sa nenachádza v registri ÚZ.

Právnická osoba:

 • žiadosť o financovanie,
 • kópia občianskeho preukazu/pasu konateľa/ov, resp. osôb oprávnených konať v mene právnickej osoby (pri osobách so zahraničia je to povolenie na pobyt/pobytový preukaz a cestovný pas),
 • kópia aktuálne platného výpisu zo OR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania,
 • informácia o DIČ a IČ DPH,
 • účtovná závierka (Súvaha a Výkaz ziskov a strát) z Registra ÚZ, za posledné účtovné obdobie.

Úplné podmienky financovania nájdete tu.

Čo je operatívny lízing?

Operatívny lízing je moderná forma financovania. Najväčšou výhodou je nulová vstupná investícia. Pri operatívnom lízingu platíte len mesačnú splátku, súčasťou ktorej sú aj komplexné služby ako napríklad poistenie, servisné služby vrátane pneuservisu, asistenčné služby, poskytnutie náhradného vozidla a iné.

Tento produkt je vhodný ako pre fyzické osoby, tak aj pre firmy.

Aké vozidlá vám prefinancujeme?

 • prefinancujeme vám nové motorové vozidlá s oficiálnym zastúpením na Slovensku,
 • v rámci financovania využívate komplexné služby operatívneho lízingu vrátane poistenia v splátkach (výhodné poistné sadzby KASKO, PZP, GAP, čelné sklo a iné).

Poskytujeme kalkulácie týchto operatívnych lízingov:

 • uzavretá kalkulácia,
 • čiastočne uzavretá kalkulácia,
 • otvorená kalkulácia,
 • správa vozového parku,
 • spätný operatívny lízing.

Aké sú možnosti a výhody operatívneho lízingu?

Jednoduchá cesta k novému vozidlu

 • stačí si vybrať značku a model vozidla

Bez vstupnej splátky

 • nepotrebujete mať vlastné finančné prostriedky na úhradu vstupnej splátky (akontácie)

Bezstarostná jazda

 • uhrádzate len pravidelnú mesačnú splátku a tankujete. O všetko ostatné sa postaráme my.

Všetko v rámci jednej splátky

 • prihlásenie vozidla,
 • zvýhodnené sadzby KASKO  a  PZP,
 • riešenie poistných udalostí za vás,
 • pneuservis (nákup, výmena a uskladnenie pneumatík),
 • servis vozidla,
 • asistenčné služby (napr. pri poruche vozidla),
 • bezplatná mobilná aplikácia VÚB Operating Leasing Assistance,
 • call centrum.

Stále nové vozidlo

po skončení doby vyberáte z nasledujúcich možností:

 • vozidlo vám vymeníme za nové,
 • odkúpite vozidlo za zvýhodnenú cenu v hotovosti alebo prostredníctvom finančného lízingu,
 • vozidlo nám bezplatne vrátite.

Ktoré doklady potrebujete k uzatvoreniu Lízingovej zmluvy?
 

Fyzická osoba, spotrebiteľ:
 

 • žiadosť o Operatívny lízing so službami pre fyzické osoby nepodnikateľov,
 • udelenie súhlasu v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľov,
 • kópia občianskeho preukazu/pasu,
 • potvrdenie o príjme/dôchodku, len v prípade, ak príjmy žiadateľa nie sú overiteľné v sociálnej poisťovni,
 • kompletný výpis z účtu za posledné 3 mesiace s preukázateľnou výškou príjmu/dôchodku, len v prípade, ak príjem nie je možné overiť v sociálnej poisťovni.

Fyzická osoba - podnikateľ:

 • žiadosť o Operatívny lízing so službami pre fyzické osoby - podnikateľov,
 • kópia občianskeho preukazu majiteľa/ov,
 • kópia platného výpisu zo ŽR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania,
 • DIČ  a  IČ DPH,
 • daňové priznanie za posledné účtovné obdobie a účtovnú závierku za požadované účtovné obdobie ak sa nenachádza v registri ÚZ.

Právnická osoba:

 • žiadosť o Operatívny lízing so službami pre podnikateľov,
 • kópia občianskeho preukazu konateľa/ov,
 • kópia platného výpisu zo OR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania,
 • DIČ  a  IČ DPH,
 • účtovná závierka (Súvaha a Výkaz ziskov a strát) z Registra ÚZ za posledné účtovné obdobie.

Podmienky financovania vám radi poskytneme e-mailom: servis@vubol.sk