Kontakt Search ×

Rozširujete výrobu a potrebujete nakúpiť nové alebo použité stroje? Radi Vám poradíme a pripravíme ponuku šitú na mieru iba pre Vás.

Čo je operatívny lízing?

Operatívny lízing je určený pre podnikateľské subjekty a ide o prenájom hmotného majetku, t. j. strojov a zariadení, poľnohospodárskej techniky (oboje neevidované v dopravnej evidencii), technológií a kancelárskych zariadení na dobu dohodnutú s klientom. Počas doby trvania zmluvy o operatívnom lízingu je prenájom predmetu realizovaný bez poskytovania akýchkoľvek služieb k predmetu lízingu. Klient je povinný na údržbu predmetu používať služby autorizovaného dodávateľa predmetu lízingu a tieto náklady nie sú zahrnuté v lízingových splátkach, tieto náklady platí klient priamo dodávateľovi služieb.

Predmet financovania:

 • hmotný investičný majetok (predmety neevidované v dopravnej evidencii)
 • stroje a zariadenia
 • poľnohospodárska technika
 • technológie, výpočtová technika
 • predmety ľahko demontovateľné a použiteľné na prípadný lízing

Výhody operatívneho lízingu bez služieb

 • podsúvahové vedenie účtovníctva – klient neúčtuje o majetku len o nájomnom
 • nájomca – platiteľ DPH si môže uplatniť DPH z jednotlivých splátok nájomného
 • možnosť aj krátkodobých prenájmov od 6 mesiacov max. do 60 mesiacov s rovnomerným mesačným splácaním
 • v rámci nájomného klient využíva aj výhodné sadzby poistenia
 • predmet nájmu sa po ukončení nájmu odpredáva tretiemu subjektu za vopred dohodnutú zostatkovú hodnotu
 • Doklady potrebné k uzatvoreniu Zmluvy o Operatívnom lízingu bez služieb

Ktoré doklady potrebujete k uzatvoreniu Lízingovej zmluvy?
 

Fyzická osoba podnikateľ:

 • žiadosť o financovanie
 • kópia občianskeho preukazu majiteľa/ov
 • kópia platného výpisu zo ŽR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania
 • informácia o DIČ a IČ DPH
 • prvá strana výpisu z účtu za posledný 1 mesiac
 • kópia potvrdeného daňového priznania za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia
 • účtovná závierka za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia

Právnická osoba:

 • žiadosť o financovanie
 • kópia občianskeho preukazu konateľa/ov
 • kópia platného výpisu zo OR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania
 • informácia o DIČ a IČ DPH
 • prvá strana výpisu z účtu za posledný 1 mesiac
 • kópia potvrdeného daňového priznania za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia
 • účtovná závierka za posledné 1 resp. 2 ukončené účtovné obdobia