Kontakt Search ×

Vo VÚB Leasing si vážime svojich klientov a chceme prispôsobovať ponuku produktov a služieb podľa ich špecifických požiadaviek. Jednou z foriem priblíženia sa klientovi, spolupráce a komunikácie je uzatváranie zmlúv s profesijnými združeniami - komorami a asociáciami.

Záujmom VÚB Leasing je vytvoriť čo najintenzívnejšiu spoluprácu s profesijnými združeniami z hľadiska vzájomnej komunikácie, podpory činnosti, marketingových aktivít a využitia lízingových produktov a služieb ich členmi.

Spolupráca je zameraná tak, aby produkty a služby lízingu boli pre členov profesijných združení čo najdostupnejšie a najzaujímavejšie. Neustály rozvoj, dôveryhodnosť, spoľahlivosť a čestnosť sú hlavné hodnoty, ktoré chceme naďalej uplatňovať pri uspokojovaní potrieb členov profesijných združení.

Ponúkame:

  • Finančný lízing
  • Úver
  • Operatívny lízing

Na financovanie osobných a úžitkových vozidiel do 3,5 t a zdravotníckej techniky Vám ponúkame

  • predschválený limit v zaujímavej výške (samostatný limit pre vozidlá a samostatný limit pre zdravotnícku techniku),
  • bez nutnosti predkladania finančných výkazov,
  • zjednodušený proces spracovania Vašej žiadosti,
  • atraktívne úrokové sadzby,
  • bez akéhokoľvek poplatku,
  • motorové vozidlá aj cez operatívny lízing