Kontakt Search ×

Vo VÚB Leasing si vážime svojich klientov a chceme prispôsobovať ponuku produktov a služieb podľa ich špecifických požiadaviek. Jednou z foriem priblíženia sa klientovi, spolupráce a komunikácie je uzatváranie zmlúv s profesijnými združeniami - komorami a asociáciami.

Záujmom VÚB Leasing je vytvoriť čo najintenzívnejšiu spoluprácu s profesijnými združeniami z hľadiska vzájomnej komunikácie, podpory činnosti, marketingových aktivít a využitia lízingových produktov a služieb ich členmi.

Spolupráca je zameraná tak, aby produkty a služby lízingu boli pre členov profesijných združení čo najdostupnejšie. Neustály rozvoj, dôveryhodnosť, spoľahlivosť a čestnosť sú hlavné hodnoty, ktoré chceme naďalej uplatňovať pri uspokojovaní potrieb členov profesijných združení.

Ponúkame:

Financovanie osobných a úžitkových vozidiel do 3,5 t

  • predschválený limit až do výšky 50 000 €
  • bez spracovateľského poplatku
  • bez nutnosti predkladania finančných výkazov
  • s výhodným balíkom poistenia
  • už aj cez operatívny lízing

Financovanie zdravotníckej techniky

  • predschválený limit až do výšky 50 000 €
  • bez spracovateľského poplatku
  • bez nutnosti predkladania finančných výkazov
  • so zvýhodnenými poistnými sadzbami
  • začínajúcim lekárom postačujú vlastné zdroje len vo výške 10% z obstarávacej ceny financovanej zdravotníckej techniky