Kontakt Search ×

Formulár pre sprostredkovateľov/ tipérov

 

Typ partnerstva ? Vyberte typ partnerstva na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu so spoločnosťou VÚB Leasing

 

 

Sprostredkovateľská spoločnosť

 

Sprostredkovateľ


 

Kontaktné údaje klienta

+421
 
? Navrhovaná výška provízie môže podliehať zmluvným a/alebo zákonným obmedzeniam. Uveďte % z financovanej hodnoty).
 

Finančný sprostredkovateľ/Tiper týmto potvrdzuje, že osobné údaje Klienta boli získané a sú poskytované spoločnosti VÚB banka so súhlasom Klienta alebo sú splnené iné podmienky zákonnosti spracúvania osobných údajov Klienta podľa článku 6 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) a zároveň sú splnené podmienky pre spracúvanie osobných údajov Klienta dohodnuté medzi Finančným sprostredkovateľom/Tiperom a spoločnosťou VÚB banka.