Kontakt Search ×

Úvodné informácie:

Spolupráca medzi Asociáciou súkromných lekárov SR (ďalej „ASL“) a VÚB Leasing začala v novembri 2013 uzatvorením zmluvy o partnerskom vzťahu. Na základe tohto partnerstva pripravil VÚB Leasing špeciálnu ponuku produktov a služieb. Zistením potrieb lekárov VÚB Leasing upravil podmienky produktov tak, aby čo najviac vyhovovali špecifickým potrebám tejto profesijnej skupiny.

Štruktúra produktov, ktoré VÚB Leasing ponúka členom ASL za špeciálnych podmienok, zahŕňa:

  • produkty pre fyzické osoby
  • produkty pre podnikateľov

Konkrétne výhody pre Vás ako člena ASL sa dozviete:

Uvedomujeme si aké náročné je Vaše povolanie, preto Vám ponúkame služby nášho manažéra klientských vzťahov, s ktorým si môžete dohodnúť stretnutie na vyššie uvedených emailových adresách.