Kontakt Search ×

Poistenie technológií, strojov a elektronických zariadení

sa vzťahuje na všetky riziká, tzv. All Risk-ové krytie. Ide o poistenie proti všetkým nebezpečenstvám, s výnimkou výluk.

VÚB zabezpečuje financované strojné a elektronické zariadenia aj špeciálnym poistením pre riziko poškodenia alebo zničenia stroja, tzv. lomom. Lom stroja je náhle, nepredvídateľné a náhodné poškodenie alebo zničenie strojného zariadenia, preukázateľne spôsobené vonkajšími vplyvmi.